شماره تماس 69-66908360-021 ایمیل info@atoco.ir

میکرو سانتریفیوژ 24 شاخه 15 دور یخچال دار

محصولی از محصولات ONILAB
میکرو سانتریفیوژ 24 شاخه 15 دور یخچال دار مناسب آزمایشگاه های بزرگ